Program

Biała i zielona szkoła

Biała Szkoła to tygodniowy wyjazd szkolny w okresie zimowym (poza terminem feryjnym) – jest stałym elementem programu Szkoły La Fontaine.
Kurs narciarski stanowi integralną, obowiązkową część Białej Szkoły. Kurs narciarski zwieńczony jest zawodami, w których biorą udział wszyscy uczniowie.
Uczestnikami Białej Szkoły są wszyscy uczniowie. Najmłodszym uczniom (klasy CP) w wyjeździe towarzyszą rodzice/opiekunowie. 

Celem Białej Szkoły jest szeroko rozumiana integracja uczniów w środowisku pozaszkolnym, nauka samodzielności i odpowiedzialności, opanowanie umiejętności jazdy na nartach, rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie kultury i tradycji regionu Podhala.

Zdjęcia biała szkoła: Edyta Wojciechowska

Zielona Szkoła organizowana jest dla każdej klasy. Dla klas młodszych (CP-3) jest to wyjazd 2-, 3-dniowy, dla klas starszych jest to wyjazd 5-dniowy.