Program

Koła

Kółka to zajęcia w ramach czesnego, które pozwalają naszym uczniom poszerzać wiedzę w dziedzinach, które ich interesują.

  • Koło Młodego Odkrywcy
  • Szachy
  • Zajęcia przygotowujące do egzaminów PET, Flayers, Movers, YLE
  • Zajęcia metodą ruchu rozwijającego (W. Sherborne)
  • Koło matematyczne
  • Lecture ludique
  • La Fontanka Redakcja
  • Koło poetyckie
  • Filmowe kółko przyrodnicze
  • Koszykówka