Rekrutacja

Opłaty

Czesne dla uczniów Szkoły Podstawowej „La Fontaine”

Opłata wpisowa (jednorazowa na cały okres nauki)
*Z opłaty wpisowej zwolnione jest rodzeństwo uczniów szkoły

2000 zł

Czesne roczne za naukę w okresie od 1 września do 30 czerwca

25000 zł

Czesne jest płacone w trybie miesięcznym (dziesięć rat od IX-VI) 

2500 zł/mies.

 Zniżka   

dla drugiego dziecka w szkole 150 zł/miesięcznie 

1500 zł/rok 

Zniżka   

dla trzeciego i kolejnego dziecka w szkole 250 zł/miesięcznie 

2500 zł/rok

 

Czesne powinno być wpłacane na konto:

LA FONTAINE s.c.

Credit Agricole  38 1940 1076 3024 3206 0000 0000

Rekrutacja