Rekrutacja

Opłaty

Czesne dla uczniów Szkoły Podstawowej „La Fontaine”

Opłata wpisowa (jednorazowa na cały okres nauki)
*Z opłaty wpisowej zwolnione jest rodzeństwo uczniów szkoły

2000 zł

Czesne roczne za naukę w okresie od 1 września do 30 czerwca

19400 zł

Czesne może być płacone w trybie miesięcznym-

dziesięć rat od IX-VI

1940 zł/mies.

Czesne może być płacone w trybie półrocznym:

przy opłacie półrocznej przysługuje zniżka*

800 zł (19400zł  – 800 zł = 18600 zł) pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do:

  • pierwsza transza 9300 zł pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.
  • druga transza 9300 zł pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca.

18600 zł/rok

pierwsza transza 9300 zł

druga transza 9300 zł

ZNIŻKA*  DLA DRUGIEGO DZIECKA  w szkole100 ZŁ/ MIES.

1000 zł/rok

*Zniżki sumują się.

Czesne powinno być wpłacane na konto:

LA FONTAINE s.c.

Credit Agricole  38 1940 1076 3024 3206 0000 0000

Szacunkowe koszty Białej i Zielonej Szkoły

Biała Szkoła

Dziecko: noclegi + wyżywienie + kurs narciarski + transport + wydatki na miejscu: ok. 1700zł

Rodzice/ opiekunowie: noclegi + wyżywienie: ok. 600zł (dotyczy osób towarzyszących wyłącznie uczniom klas 0)

Zielona Szkoła dla klas CP „0”

Pobyt 3-dniowy (2 noclegi + wyżywienie + transport + wydatki na miejscu): ok. 500zł

Zielona Szkoła od klasy I

Dziecko: noclegi + wyżywienie + trening sportowy + transport + wydatki na miejscu:  1500zł

Rekrutacja