Rekrutacja

Opłaty

Czesne dla uczniów Szkoły Podstawowej „La Fontaine”

Opłata wpisowa (jednorazowa na cały okres nauki)
*Z opłaty wpisowej zwolnione jest rodzeństwo uczniów szkoły

2000 zł

Czesne roczne za naukę w okresie od 1 września do 30 czerwca

23000 zł

Czesne może być płacone w trybie miesięcznym-

dziesięć rat od IX-VI

2300 zł/mies.

Czesne może być płacone w trybie półrocznym:

przy opłacie półrocznej przysługuje zniżka* 1000 zł

(23000 – 1000 zł = 22000 zł) przy płatności w nieprzekraczalnym terminie do:

– pierwsza transza 11000 zł do 10 września

– druga transza 11000 zł do 10 lutego

wyżywienie – ok. 300 zł/miesiąc płacone za pośrednictwem aplikacji START EDU

22000 zł/rok

ZNIŻKA*  DLA DRUGIEGO DZIECKA  w szkole 120 ZŁ/ MIES.

1200 zł/rok

*Zniżki sumują się.

Czesne powinno być wpłacane na konto:

LA FONTAINE s.c.

Credit Agricole  38 1940 1076 3024 3206 0000 0000

Szacunkowe koszty Białej i Zielonej Szkoły

Biała Szkoła

Dziecko: noclegi + wyżywienie + kurs narciarski + transport + wydatki na miejscu: ok. 2000zł

Rodzice/ opiekunowie: noclegi + wyżywienie: ok. 800zł (dotyczy osób towarzyszących wyłącznie uczniom klas 0)

Zielona Szkoła dla klas CP „0” – III

Pobyt 3-dniowy (2 noclegi + wyżywienie + transport + wydatki na miejscu): ok. 600zł

Zielona Szkoła od klasy IV-VIII

Pobyt 5-6 dniowy, dziecko: noclegi + wyżywienie + trening sportowy + transport + wydatki na miejscu:  1600zł

Rekrutacja