Organizacja

Organizacja dnia w szkole

Dzień w szkole

  • 7:45 - 8:45Świetlica poranna
    Zajęcia dodatkowe / koła
  • 8:55 – 16:20Lekcje obowiązkowe
  • do 17:15Świetlica po skończonych lekcjach
    Zajęcia dodatkowe/ koła po skończonych lekcjach
  • do 21:00Szkoła muzyczna