O nas

Społeczność szkoły

Organ prowadzący

Organ prowadzący

Anna Nowacka-Devillard

Kaja Olechowska 

Dyrekcja

Kinga Pawelec
Dyrektor szkoły

Przemysław Kujda
Wicedyrektor

Kancelaria szkoły

Katarzyna Karaś
Sekretarz szkoły, kierownik administracyjny

Ewa Ćwikilewicz
Kadry i księgowość

Aleksandra Wawrowska
Doradca prawny, RODO

Pracownicy administracyjni

Dariusz Wawrzak
Administrator szkoły

Anastasia Pikula
Recepcja

Pozostali pracownicy: 
Barbara Kruk, Paweł Jakowicki, Liudmyla Shestakova

Fundacja „La Fontaine”

Jednym z głównych celów utworzenia Fundacji La Fontaine jest wspieranie działań na rzecz edukacji, sportu, kultury, integracji społecznej oraz ekologii. 
Istotnym celem jest szerzenie szeroko rozumianej integracji polsko-francuskiej.

Rada Rodziców

Rada Rodziców współpracuje ze szkołą w celu stworzenia jak najlepszych warunków wychowania, kształcenia i opieki. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi:
1. Wspieranie działalności statutowej szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Współpraca i pomoc w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą reprezentanci społeczności uczniowskiej. Zasady wyboru członków samorządu zawarte są w załączonym Regulaminie Działalności Samorządu Uczniowskiego.

Absolwenci

Licea publiczne:

IX LO im. K. Hoffmanowej
XXVII LO im. T. Czackiego
XV LO im. N. Żmichowskiej (klasy dwujęzyczne)
XI LO im. M. Reja
XXVIII LO im. J. Kochanowskiego
II LO im. S. Batorego (klasa IB)
XVI LO im. S. Sempołowskiej (klasy dwujęzyczne)
XVIII LO im. J. Zamoyskiego
XXXIV LO im. M. de Cervantesa
XLIX LO im. J. W. Goethego
XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
LXXV LO im. J. III Sobieskiego
VI LO im. T. Reytana

Licea niepubliczne:

I SLO „Bednarska” im. Jama Saheba Digvijay Sinhji
Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową – IB „Raszyńska”
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO – IB
Bednarska Szkoła Realna
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia
21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus