Program

Szkoła Online

Główne założenia realizowania naszego programu w formie online:

  • Zdalne prowadzenie lekcji.
  • Szkoła korzysta z licencji Microsoft Office 365 dla Edukacji
  • Szkoła realizuje program poprzez lekcje on-line oraz platformę padlet

Zamknięcie szkół z powodu pandemii Covid-19 spowodowało jedną z największych zmian w historii polskiego systemu nauczania.

Zdalne prowadzenie lekcji wprowadzone w warunkach mało sprzyjających dla wielu szkół jest nie lada wyzwaniem. Dzięki kompetencjom naszych nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej stosują narzędzie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na co dzień, to przejście do zdalnego nauczania nie było dla nich trudne. On-line działamy od samego początku kwarantanny, cały czas doskonaląc i poszerzając ofertę dla naszych uczniów.

Szkoła korzysta z licencji Microsoft Office 365 dla Edukacji, dzięki czemu płynnie przeszliśmy do prowadzenia nauczania zdalnego. Nauczyciele i uczniowie w nauczaniu zdalnym wykorzystują aplikacje dostępne w pakiecie, m.in: Microsoft Teams, Forms, Stream oraz PowerApps. Dzięki aplikacji Microsoft Teams odtworzyliśmy życie szkoły i klas, a nasi uczniowie znów widują się z koleżankami i kolegami. Nauczycielom Teams oferuje możliwość dzielenia się z uczniami materiałami, prowadzenia lekcji on-line oraz zapewnia bieżący kontakt z uczniami oraz rodzicami. Aplikacja Forms pozwala na tworzenie interaktywnych quizów. Dzięki aplikacji Stream, która wyglądem i działaniem przypomina serwis YouTube, nauczyciele mogą dzielić się z uczniami materiałami wideo. Szkoła, korzystając z usługi PowerApps, uruchomiła również aplikację Help Desk, dzięki której usprawniliśmy rozwiązywanie problemów technicznych.

Szkoła realizuje program poprzez lekcje on-line oraz platformę Padlet, na której zamieszczane są zadania, tygodniowy plan lekcji z zaznaczeniem lekcji on-line oraz filmiki nagrywane przez nauczycieli dla uczniów.

Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby jakość naszego kształcenia zdalnego była pełnym odzwierciedleniem tego, co odbywałoby się w szkole.

W godzinach 16.00-17.00 codziennie od poniedziałku do piątku wszyscy nauczyciele dodatkowo pełnią dyżur konsultacyjny, w trakcie którego mogą dzwonić rodzice i uczniowie.

Z uwagi na nową sytuację, uruchomiliśmy dla rodziców jak również dla dzieci telefoniczne dyżury pedagogów i psychologa szkolnego. Jesteśmy świadomi, że w najbliższym czasie mogą pojawić się spadki motywacji, lęk lub emocje, z którymi trudno będzie sobie poradzić. Razem staramy się wspierać i wspólnie szukać dobrych rozwiązań. Dodatkowo, tak jak dotychczas, rodzice mogą pisać do nas wiadomości w Librusie.

Godziny dyżurów telefonicznych pedagogów i psychologa od poniedziałku do piątku w godzinach:

Dorota Gołębiewska- Białek 18-20 (721-328-614)

Konrad Oloś 9.00-15.00 (503-825-536)

Ewa Piekarska 11-12 oraz 17-20 (664-937-364)