Program

Szkolny plan nauczania

Szkolny plan nauczania klasy CP oraz klasy I–III

  Obowiązkowe
zajęcia
edukacyjne
Przygotowanie
przedszkolne
(kl. CP)
Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
  1.   Edukacja wczesnoszkolna w tym: 20 21 21 21
 
  •   Edukacja muzyczna (dwujęzyczna)
1 1 1 1
 
  •   Edukacja informatyczna
1 1 1
 
  •   Wychowanie fizyczne*
3 3 3 3
2.   Język francuski, w tym frankofonia i arts plastiques* 14 13 11 11
3.   Język angielski 3 3 3 3

 

  Dodatkowe
zajęcia
edukacyjne
Przygotowanie
przedszkolne
(kl. CP)
Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
  1.   Edukacja teatralna 1 1 1 1
2.   Religia 1 1 1 1
3.   Etyka 1 1 1 1

* Zajęcia realizowane w języku francuskim

Szkolny plan nauczania klasy IV–VIII

  Obowiązkowe
zajęcia edukacyjne
Klasa
IV
Klasa
V
Klasa
VI
Klasa
VII
Klasa
VIII
1.   Język polski 5 5 5 5 6
2.   Język francuski, w tym:
  Culture et Civilisation (klasy 4 i 5),
  Histoire-Géo (klasa 6) oraz DELF*
8 8 8 7 7
3.   Język angielski 4 4 4 3 3
4.   Muzyka (dwujęzycznie) 1 1 1 1
5.   Plastyka* 1 1 1 1
6.   Historia 1 2 2 2 2
7.   Wiedza o społeczeństwie 2
8.   Przyroda 2
9.   Geografia 1 1 2 1
10.   Biologia 1 1 2 1
11.   Chemia 2 2
12.   Fizyka 2 2
13.   Matematyka 5 5 5 5 6
14.   Informatyka 1 1 1 1 1
15.   Technika 1 1 1
16.   Wychowanie fizyczne* 4 4 4 4 4
17.   Edukacja dla bezpieczeństwa 1
18.   Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1

 

  Dodatkowe
zajęcia edukacyjne
Klasa
IV
Klasa
V
Klasa
VI
Klasa
VII
Klasa
VIII
1.   Edukacja teatralna 1 1 1
2.   Religia 1 1 1 1 1
3.   Etyka 1 1 1 1 1
4.   Doradztwo zawodowe 10h/rok 10h/rok

* Zajęcia realizowane w języku francuskim