Program

Dwujęzyczność

Autorski program nauczania języka francuskiego

Pracujemy według modelu UPUL (une personne, une langue) z każdą klasą współpracują nauczyciele polskojęzyczni i francuskojęzyczni (native speaker). Podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej, dzieci przyswajają język w sposób naturalny poprzez kontakt z nauczycielem posługującym się wyłącznie swoim ojczystym językiem. Wielokulturowość i wielonarodowość klas ma na celu stworzenie sytuacji, gdzie uczeń nie tylko otrzymuje bodźce pionowe: nauczyciel–uczeń, ale również wchodzi w interakcję poziomą – między uczniami. Dzięki zastosowaniu metody UPUL dzieci osiągają dwujęzyczność funkcjonalną już po roku, 2 latach.

W 2018 roku Szkoła „LA FONTAINE” otrzymała Label France Éducation – certyfikat dla szkół dwujęzycznych z językiem francuskim. Komisja złożona m.in. z przedstawicieli następujących instytucji: Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, AEFE (Agencja do Spraw Szkolnictwa Francuskiego za Granicą), Institut Français, CIEP (Międzynarodowy Ośrodek Badań Pedagogicznych); przyznała międzynarodowy znak jakości w nauczaniu języka francuskiego.

Jesteśmy pierwszą szkołą niepubliczną w Polsce, jedyną w Warszawie na poziomie szkół podstawowych, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.