Program

Wolontariat

Szkolne Centrum Wolontariatu jest miejscem, w którym dzieci i młodzież podejmują pierwsze działania na rzecz innych, wychodząc naprzeciw potrzebom chorych, samotnych, wykluczonych, dotkniętych przez los.
Wierzymy, że dzięki działalności wolontariackiej nasi uczniowie nie tylko poznają problemy współczesnego świata, ale również mają realny wpływ na środowisko, w którym żyją, stają się wrażliwi i empatyczni. Daje im to poczucie sprawstwa i bycia potrzebnym. Ważnym aspektem wspomnianej działalności jest również nabywanie przez młodzież umiejętności społecznych, w tym: współpracy, organizacji i zarządzania czasem.
Działaniom na rzecz innych towarzyszą akcje edukacyjne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczące idei wolontariatu, praw człowieka, ekologii czy sprawiedliwego handlu.