O nas

Nauczyciele

Nauczyciele

Język francuski i edukacja w języku francuskim

Rufine Ambassa 
j. francuski, Francophonie

Patrick Demiaz
j. francuski, Francophonie

Hanna Forêt 
j. francuski

Noé Nitot 
Ludothèque

Solène Perot 
j. francuski

Karolina Rożek-Szymańczyk
j. francuski

Pascale Seux
j. francuski

Delphine Tanfin
j. francuski, Culture et civilisation

Iwona Werczyńska
j. francuski

Przedmioty w języku francuskim

Nathalie Bolgert
Histoire-Géo

David Cusin
Wychowanie fizyczne

Vincent Guerin
Wychowanie fizyczne

Roman Szlaużys
Muzyka dwujęzycznie

Halina Sroka-Wójcik
Muzyka dwujęzycznie

Justyna Styszyńska
Monika Sakowicz
Gabriela Piotrowska

Plastyka

Język polski

Katarzyna Matłacz 
Kinga Pawelec
Ewa Pertkiewicz 

Język angielski

Justyna Bojarska 
j. angielski

Anna Grzonkowska
j. angielski

Reuben Palmer
Native speaker

Karolina Stawińska 
j. angielski

Przedmioty

Robert Babicki
historia

Małgorzata Kamińska
wiedza o społeczeństwie, etyka

Przemysław Kujda
biologia, informatyka

Joanna Nosarzewska
przyroda, geografia

Paweł Karamuz
geografia

Urszula Koss
chemia

Witold Sznajder
fizyka, matematyka Math Circle

Katarzyna Łukaszyk-Toruño 
matematyka

Beata Misińska
matematyka

Michał Popielski
matematyka

Ksawery Dros
informatyka, technika

Mikołaj Basiński
informatyka

Fikreta Mujić
informatyka

Anna Pietrzakowska
wychowanie do życia w rodzinie WDŻ

Urszula Napieraj 
edukacja dla bezpieczeństwa EDB

Magdalena Strzecha
doradztwo zawodowe, etyka

Mateusz Mikołajczyk
teatr

Robert Borys
wychowanie fizyczne

David Cusin
wychowanie fizyczne

Vincent Guerin
wychowanie fizyczne

Beata Chrudzimska
religia, projekty religioznawcze

Bożena Frydryk
religia

Nauczanie początkowe

Dorota Gołębiowska-Białek
Katarzyna Hawryluk
Monika Janiak 
Joanna Nosarzewska 
Katarzyna Zbyszewska
Monika Sakowicz
Dominika Zaar-Tomuń
Agnieszka Milewska

Zespół psychologiczno-pedagogiczny i wspomaganie

Konrad Oloś
psycholog, pedagog

Ewa Piekarska
pedagog, nauczyciel wspomagający

Magdalena Strzecha
psycholog, nauczyciel wspomagający

Anna Biyoudi
nauczyciel wspomagający, j. francuski

Fikreta Mujić
nauczyciel wspomagający

Ewa Rybałtowska
nauczyciel wspomagający, j. angielski

Aneta Świerczyńska
nauczyciel wspomagający

Paulina Salomon-Krupa
enseignant assistant

Zajęcia świetlicowe

Gabriela Piotrowska
Katarzyna Karczmarek
Anna Biyoudi
Renata Sabak

Biblioteka

Anna Musialik