O nas

Nauczyciele

Nauczyciele

Język francuski i edukacja w języku francuskim

Anne-Vitoire de Ganay

j. francuski

Héléne Dubuisson

j. francuski, culture et civilisation

Iwona Werczyńska

j. francuski

Maxime Lanoy

j. francuski, culture et civilisation

Ian Tanas

j. francuski

Karolina Rożek-Szymańczyk

j. francuski

Solène Perot 

j. francuski

Noé Nitot 

Ludothèque

Hanna Forêt 

j. francuski

Patrick Demiaz

j. francuski, frankofonia

Rufine Ambassa 

j. francuski, frankofonia

Przedmioty w języku francuskim

Monika Sakowicz

Plastyka, historia sztuki

Justyna Styszyńska

Plastyka, historia sztuki

Halina Sroka-Wójcik

Muzyka dwujęzycznie

Roman Szlaużys

Muzyka dwujęzycznie

Vincent Guerin

Wychowanie fizyczne

David Cusin

Wychowanie fizyczne

Język polski

Magdalena Wencel

Ewa Pertkiewicz

Kinga Pawelec

Katarzyna Matłacz 

Język angielski

Karolina Stawińska 

j. angielski

Agnieszka Potrzebowska

Native speaker

Anna Grzonkowska

j. angielski

Justyna Bojarska 

j. angielski

Przedmioty

Bożena Frydryk

religia

Beata Chrudzimska

religia, projekty religioznawcze

Robert Borys

wychowanie fizyczne

Mateusz Mikołajczyk

teatr

Magdalena Strzecha

doradztwo zawodowe, etyka

Urszula Napieraj 

edukacja dla bezpieczeństwa EDB

Anna Pietrzakowska

wychowanie do życia w rodzinie WDŻ

Asmir Mujić

informatyka

Ksawery Dros

informatyka, technika

Paweł Mikuczyński

etyka

Michał Popielski

matematyka

Katarzyna Łukaszyk-Toruño 

matematyka

Nauczanie początkowe

Agnieszka Milewska

Dominika Zaar-Tomuń

Magdalena Wencel

Joanna Nosarzewska 

Monika Janiak 

Katarzyna Hawryluk

Dorota Gołębiowska-Białek

Zespół psychologiczno-pedagogiczny i wspomaganie

Katarzyna Karczmarek

nauczyciel wspomagający

Aneta Kaczorowska

nauczyciel wspomagający

Klaudia Niewiadomska

nauczyciel wspomagający

Ewa Rybałtowska

nauczyciel wspomagający, j. angielski

Anna Biyoudi

nauczyciel wspomagający, j. francuski

Magdalena Strzecha

psycholog, nauczyciel wspomagający

Ewa Piekarska

pedagog, nauczyciel wspomagający

Konrad Oloś

psycholog, pedagog

Aleksandra Stasiowska

nauczyciel wspomagający, pedagog, terapeuta

Zajęcia świetlicowe

Monika Sakowicz

Marlena Dębowska

Renata Sabak

Anna Biyoudi

Dagmara Chałupa

Biblioteka

Anna Musialik