O nas

Nauczyciele

Nauczyciele

Język francuski i edukacja w języku francuskim

Rufine Ambassa 
j. francuski, Francophonie

Patrick Demiaz
j. francuski, Francophonie

Hanna Forêt 
j. francuski

Noé Nitot 
Ludothèque

Solène Perot 
j. francuski

Karolina Rożek-Szymańczyk
j. francuski

Ian Tanas
j. francuski

Maxime Lanoy
j. francuski

Iwona Werczyńska
j. francuski

Przedmioty w języku francuskim

Nathalie Bolgert
Histoire-Géo, edukacja obywatelska

David Cusin
Wychowanie fizyczne

Vincent Guerin
Wychowanie fizyczne

Roman Szlaużys
Muzyka dwujęzycznie

Halina Sroka-Wójcik
Muzyka dwujęzycznie

Justyna Styszyńska
Monika Sakowicz

Plastyka

Język polski

Katarzyna Matłacz 
Kinga Pawelec
Ewa Pertkiewicz
Magdalena Wencel

Język angielski

Justyna Bojarska 
j. angielski

Anna Grzonkowska
j. angielski

Agnieszka Potrzebowska
Native speaker

Karolina Stawińska 
j. angielski

Przedmioty

Aneta Kaczorowska
biologia, nauczyciel wspomagający

Robert Babicki
historia

Katarzyna Marchel 
wiedza o społeczeństwie

Przemysław Kujda
biologia, informatyka

Fikreta Mujić
matematyka, informatyka, nauczyciel wspomagający

Joanna Nosarzewska
przyroda, geografia

Paweł Karamuz
geografia

Magdaleba Rosak
chemia

Witold Sznajder
fizyka, matematyka Math Circle

Katarzyna Łukaszyk-Toruño 
matematyka

Beata Misińska
matematyka

Michał Popielski
matematyka

Barbara Głąb
etyka

Ksawery Dros
informatyka, technika

Marlena Hlebowska
informatyka

Anna Pietrzakowska
wychowanie do życia w rodzinie WDŻ

Urszula Napieraj 
edukacja dla bezpieczeństwa EDB

Magdalena Strzecha
doradztwo zawodowe, etyka

Mateusz Mikołajczyk
teatr

Robert Borys
wychowanie fizyczne

David Cusin
wychowanie fizyczne

Vincent Guerin
wychowanie fizyczne

Beata Chrudzimska
religia, projekty religioznawcze

Bożena Frydryk
religia

Nauczanie początkowe

Dorota Gołębiowska-Białek
Katarzyna Hawryluk
Monika Janiak 
Joanna Nosarzewska 
Magdalena Wencel
Dominika Zaar-Tomuń
Agnieszka Milewska
Katarzyna Bechri
Anna Musialik

Zespół psychologiczno-pedagogiczny i wspomaganie

Konrad Oloś
psycholog, pedagog

Ewa Piekarska
pedagog, nauczyciel wspomagający

Magdalena Strzecha
psycholog, nauczyciel wspomagający

Anna Biyoudi
nauczyciel wspomagający, j. francuski

Ewa Rybałtowska
nauczyciel wspomagający, j. angielski

Paulina Salomon-Krupa
nauczyciel wspomagający

Klaudia Niewiadomska
nauczyciel wspomagający

Aneta Kaczorowska
nauczyciel wspomagający

Fikreta Mujić
nauczyciel wspomagający

Zajęcia świetlicowe

Dagmara Chałupa
Anna Biyoudi
Renata Sabak
Marlena Dębowska
Monika Sakowicz

Biblioteka

Anna Musialik