Program

Projekty

Manufaktura inicjatyw

Wieloletni projekt francuskojęzyczny realizowany w cyklu trzyletnim skierowany do uczniów klas 0–4. Uczniowie planują i podejmują działania na rzecz uczniów klas młodszych oraz środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

Projekt pozwala nauczanemu językowi francuskiemu wyjść poza szkolną ławę. Uczniowie planują i wykonują konkretne zadania, porozumiewając się w języku francuskim.

Ponadto projekt ma na celu kształtowanie postawy koleżeńskiej, budowanie pozytywnych relacji między uczniami starszymi i młodszymi oraz rozwijanie samodzielności.

Projekt obejmuje szereg corocznych kluczowych działań zgodnie z chronologią kalendarza szkolnego 

Nasze działania

1) „On visite l’école – Wycieczka po szkole”:

We wrześniu klasy III przygotowują się w języku francuskim do roli przewodników w celu oprowadzenia po szkole uczniów klas 0. Zapoznają ich z  budynkiem szkoły – sale lekcyjne, świetlica, stołówka, aula, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, recepcja, sala gimnastyczna.

2) „100 jours de l’école – 100 dni w szkole”:

Od września do lutego klasy III przygotowują święto setnego dnia szkoły. Uczniowie uczestniczą w sztafecie „100 zadań matematycznych” – nauka liczenia w zakresie 100 i rozwiązywanie działań matematycznych w języku francuskim. Tworzą klasową wystawę kolekcji 100 hobbystycznych przedmiotów oraz „100 miłych pomysłów na spędzenie czasu”. Ekspozycje oglądają uczniowie innych klas oraz rodzice i zaproszeni goście.

3) „Atelier pour Habitat – Habitat for Humanity:

W listopadzie 2018 klasy IV wzięły udział w warsztatach, podczas których zrealizowały film animowany dla kampanii informacyjnej fundacji Habitat for Humanity Polska. Celem filmu było uwrażliwienie widzów na problemy związane z prawem do godnego miejsca do życia. Film ukazał się w środkach transportu miejskiego w Warszawie, w salach kinowych oraz na stronach internetowych.

4) „Les devinettes du calendrier de l’Avent – Kalendarz adwentowy z zagadkami”:

W grudniu klasy II przygotowują dla klas I prezent – zagadki w formie kalendarza adwentowego na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia we Francji i w krajach europejskich.

5) „Les grands lisent aux plus jeunes – Starszy czyta młodszemu”:

Od marca do maja raz w tygodniu klasy III czytają klasom II opowiadania i baśnie w języku francuskim.

6) „Le livre codé  – Kodowanie baśni”:

W marcu z okazji Dnia Książki klasy I przygotowują książki z baśnią zaczerpniętą z literatury francuskiej. Bohaterowie i elementy ważne dla przebiegu wydarzeń są przedstawione w formie kodu np. figury geometrycznej charakteryzującej postać, miejsce lub element baśni. Uczniowie organizują ekspozycje wykonanych książek oraz prezentują wybrany utwór innym klasom.

7) „La fête des Grands-Parents – Święto Babci i Dziadka”:

W styczniu klasy II udają się z wizytą do Dziennego Domu dla Osób Starszych, aby złożyć życzenia, wręczyć własnoręcznie wykonane upominki i wspólnie śpiewać piosenki francuskie, polskie i angielskie.

8) „Je découvre, je protège, je suis écolo ! – Poznaję i chronię przyrodę, jestem jej obrońcą!”:

W kwietniu 2019 uczniowie klas III i IV podjęli działania ekologiczno-przyrodnicze: poznali owady, ich życie i użyteczność dla środowiska oraz zrealizowali domki dla owadów do szkolnego ogródka. Klasy III urządziły stację obserwacyjno-badawczą,

w której obserwowały czas rozkładu śmieci (obierki z warzyw i owoców, papier, szkło, opakowania plastikowe). Do obserwacji tego doświadczenia zaprosiły klasy II, przedstawiły im przebieg doświadczenia i wnioski dot. ochrony środowiska.

9) „L’audiobook – Audiobook”:

W maju i czerwcu klasy III uczestniczą w warsztatach, podczas których realizują  audiobook oraz ilustracje do okładki i folderu płyty. Audiobook zawiera teksty z literatury francuskiej dla dzieci. Jest wykorzystywany na zajęciach języka francuskiego w klasach młodszych.

10) E-book:

W okresie maj-czerwiec  2020 (zdalne nauczanie z powodu Covid-19) klasy IV przygotowują ebook’a pt. „Przewodnik na wakacje w górach i nad morzem we Francji”. Zawiera on informacje na temat fauny i flory, tego, co można zobaczyć, jak spędzić czas, gdzie nocować oraz jakich zasad powinien przestrzegać odpowiedzialny turysta.

11) „Pique-nique de la Francophonie – Piknik Frankofonii”

W czerwcu podczas imprezy szkolnej klasy organizują wystawę na temat wybranego kraju frankofońskiego; przygotowują gry i zabawy oraz potrawy typowe dla wybranego kraju.

Frankofonia

Podróż kulturowa – odkrywanie  zwyczajów krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Europy, Kanady i wysp francuskojęzycznych. Jest to podróż w świat odmiennych dźwięków i rytmów języka francuskiego, geograficzna podróż przez kontynenty, szlakami południków i równoleżników, podróż w meandry historii i literatury dziecięcej krajów francuskojęzycznych. Każda klasa przez rok staje się ambasadorem wybranego kraju frankofońskiego.

Matplaneta

Korzystamy z unikatowej, opracowanej w USA metodologii Math Circle, której celem jest obudzenie w dzieciach fascynacji matematyką i nauczanie jej jako sztuki rozwiązywania problemów. Dzięki tej metodzie nasi uczniowie klas 0–III będą mieli zapewnioną naukę matematyki na najwyższym poziomie, według światowych wzorców. W trakcie zajęć realizowanych wspólnie przez „La Fontaine” i „Matplanetę”, uczniowie poznają matematykę, rozwiązując rzeczywiste problemy i pracując w grupie.

Ogarnij inżynierię

Uczestniczymy w międzyszkolnym projekcie interdyscyplinarnym OGARNIJ IŻYNIERIĘ, którego głównym celem jest pobudzanie wyobraźni i budowanie zainteresowania uczniów inżynierią, naukami ścisłymi.
Stworzyliśmy sieć szkół przy wsparciu Fundacji Katalyst Engineering.
 

Szkoły uczestniczące:
Kolumbus Błonie, Szkoła Międzynarodowa Józefosław

Tydzień przedsiębiorczości

Celem projektu jest odkrycie i „odczarowanie” świata przedsiębiorczości.

Uczniowie najstarszych klas nauczą się:

  • jak napisać CV, list motywacyjny;
  • jak zadawać pytania i rozwiązywać problemy;
  • jak napisać i obronić sprawozdanie ze stażu.

Następnie każdy uczeń odbędzie staż w wybranej firmie lub instytucji, po czym przystąpi do obrony sprawozdania ze stażu.

Ludoteka

Ludoteka „Roszada” to mobilna biblioteka gier.
„Gry planszowe są dla nas pretekstem do organizacji spotkań otwartych dla wszystkich uczniów La Fontaine, do rozmów i do pokazania, że wszyscy są ważni i równi. Wierzymy, że gry wyzwalają szczególne umiejętności każdego uczestnika: szybkość, zręczność, wyobraźnię, umiejętność współpracy, pamięć, cierpliwość, panowanie nad sobą, uważność na innych.”

Program edukacji globalnej

W klasach 4–8 na lekcjach etyki. Dotyczy, między innymi, dostępu do edukacji na świecie, praw dziecka, fair trade. Program realizowany na podstawie materiałów edukacyjnych Kulczyk Foundation (Efekt Domina). Celem jest uwrażliwienie na problemy dzieci na całym świecie, wzrost świadomości ekologicznej oraz konsumenckiej, rozwijanie postawy obywatelskiej.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest realizowane kompleksowo w klasach VII i VIII. Projekt składa się z kilku komponentów:

  • warsztaty „Odkrywam swoje silne strony” oraz „Przedstawiam swoje silne strony” – w formie zajęć grupowych i w parach;
  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i rozmowy o różnych ścieżkach zawodowych podczas całodziennego World Café w szkole;
  • wyłącznie dla klas VIII: tygodniowy indywidualny staż w wybranej firmie, poprzedzany warsztatem pisania CV i przygotowania się do rozmowy o pracę.

Ponadto uczniowie uczestniczą w Targach informacji o szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów.